Komi Zyrians Traditional Culture

û ¸ µ ÷˺ µ ½ĸ ľ¾Ÿ

ǰ ˲ ·

ǰ ˲, , 1914.

 

ǰ ˲, , 1919.

ӧ .

і :

ӧӧ ӧ ӧ

- ӧӧ .

 

ӧӧ ӧ, . .

ӧ . ӧ ӧӧ ӧ. Ӧ — , ӧӧ ӧ. ӧ ӧ . ӧ ӧӧ ӧ ӧ. () ӧ .

" , ӧ ӧ

ӧ ӧ .

ӧ ӧ ӧ

ӧ ӧ !"

 

˻

ӧ ,

і :

ӧӧ ӧ ӧ

ӧӧ ӧ ӧ,

ӧӧ ӧӧ .

ӧ ӧӧ ӧ

ӧ ӧ !

"ӧі ӧ?"

іӧ ӧ і.

ӧ , ӧ

ӧ .

 

- ӧӧ .

ӧ, ӧӧ :

ӧ ӧ ӧ.

ӧӧ іӧ, ӧ,

ӧ ӧ.

ӧ, ӧ

ӧ ӧ...

ӧ ӧӧӧ ӧ,

- ӧ ӧ.

ӧ

ӧі ӧ.

- і :

" ӧ".

" , ӧ ӧ

ӧ — .

, ӧ,

!

, , ӧ,

і ӧ?

ӧ, , ӧ ӧ

ӧ!"

 

ӧ -, ӧ .

-

ӧ , ӧ,

ӧ ӧ.

ӧ ӧ ӧ ,

ӧ .

ǰ ˲

, ӧ ӧ.

ӧ ӧ .

ӧ ӧ ӧ

ӧ .

-

ӧ ӧ

,

ӧ ӧ,

і , .

 

ӧ, ӧ

ӧ .

ӧ ӧ ӧ

ӧ .

ӧ ӧ ,

ӧ.

" ӧ, ӧ,

ӧ ӧ!"

, .

ӧ ӧ,

ӧӧ ӧ ,

ӧ ӧ.

ӧ і .

ӧӧ .

ӧ ,

ӧ .

 

ǰ ˲

ӧ, ,—

іӧ.

ӧ ӧ ӧ

ӧ ӧ ӧ.

-

, ӧ,

ӧ і.

ӧ ӧ ӧ

.

ǰ ˲

ӧ і ,

" , ӧ ӧ.

ӧ !"

іӧ ӧ ӧ і

ӧӧӧ .

ӧ ӧӧ і,

ӧӧ і:

"і ӧ

ӧӧ і?"

" , , ӧ,

ӧ !"

:

"ӧ !

ӧ

ӧ .

ӧ

.

ӧ ӧ

і!"

ӧ і,

ӧ ӧі.

, ӧ

ӧӧ і.

ӧ

і.

,

і :

ӧӧ, ӧ ӧ

!

1914 . 

.

ӧ ,

ӧ ӧі.

- ӧӧ ӧ ӧ.

˻

ӧ,

ӧі ӧ,

, ,

ӧ ӧ.

ӧ

і ӧ-ӧ,

і ӧ

ӧ.

ǰ ˲

, , ӧ,

і ӧ?

ӧ, , ӧ ӧ

ӧ.

˻

ӧ ,

ӧ ...

ӧ ӧ

ӧ.

ǰ ˲

, ӧ ӧ,—

ӧ .

, ӧ,

.

ӧ , ӧӧӧ.

˻

.

ӧ .

ӧ ӧ,

.

˲

(ӧ ӧ, ӧӧ, ӧ)

ӧі , і ,

і .

ӧ, ?

ӧ ӧ !

ӧ ,

ӧ ӧ .

,

ӧ !

ӧ ӧ і :

, ,

,

ӧ !

ǰ ˲

ӧ, ӧ,

ӧ.

ӧ, ӧ ӧ

ӧ ӧ.

˲

(ӧ , ӧӧ ӧӧі)

ӧ -ӧ,

-, -ӧ,

ӧ ӧӧ ӧ ӧӧ,

-, ӧ ӧӧ,

ӧӧ ӧ,

-, ӧ,

ӧ ӧ ӧ ӧ,

-, ӧ ӧ,

ӧ ӧ ӧ,

-, ӧ ӧ.

ӧӧ ӧ,

-, ӧ,

ӧ ӧ, ӧ ,

-, ӧ ,

і , ӧ,

-, ӧ.

ӧӧ, ӧ,

-, ӧ,

ӧ ӧ,

-, ӧ.

, ӧ ӧ,

-, ӧ ӧ,

ӧ іӧ,

-, ӧ іӧ.

ӧӧ іӧ ӧ,

-, іӧ ӧ,

ӧ ӧӧ ӧ ӧӧ,

-, ӧ ӧӧ...

Ӧ ӧ ӧӧӧ . ӧ -.

-

ӧ, , ӧ

ӧӧӧ ӧ.

ӧ ӧ і,

ӧ ӧ.

ӧ, ӧ ӧ. ӧ ӧӧ. ӧ ӧ ӧ, , ӧ ӧ ӧӧ. ӧ . ӧ ӧ ӧ.

˻

ӧӧ ӧӧ ,

ӧ ӧ .

ӧ , ӧ .

ӧ .

- ӧ ,

ӧ:

,

ӧ ӧ.

- ()

ӧ, ӧ, ӧ,

ӧ ӧ.

ӧӧӧ .

ӧ ӧ.

Ӧ ()

ӧӧ ӧ

ӧ .

, ӧ

і ӧ.

ӧ ӧ ӧ. ӧ ӧ ӧ . - ӧ ӧ , , ӧ.

˻

ӧ, ӧ ӧ,

ӧ :

ӧ ӧ

ӧ ӧ .

ǰ ˲

, ӧ ӧ,

ӧ ӧӧ.

ӧ, ӧ,

ӧ ӧ.

˻

, .

ӧ ӧ.

ӧӧ ӧӧ,

ӧ ӧ.

ӧ ӧ ,

ӧ ӧ .

ӧ

ӧӧ .

ӧ

ӧ і.

ӧӧ, ӧӧ :

ӧ ӧі.

ӧ ӧ ӧ ӧ,

ӧ ӧ,

ӧ ӧ ӧ.

ӧ ӧ ӧӧ

ӧ ӧ ӧӧ.

ӧ ӧ

ӧӧ.

Ӧ

і ӧ,

ӧ ӧ.

ӧ, , ӧ

ӧ ӧ.

ӧӧ ӧӧ. , ӧ .

˻

ӧ

ӧ ӧ,

ӧӧ ӧ ӧ

ӧ ӧ.

ǰ ˲

, ӧ, ӧ

ӧ ӧ.

ӧ ӧ ,

ӧӧ ӧ.

˻

- ӧ

ӧ ӧӧ.

ӧ ӧ

ӧ ӧӧ.

ӧ,

ӧ :

ӧ ӧӧ ,

.

-

ӧ ӧ і.

ӧі.

Ӧ ()

ӧ, ӧ, ,

ӧ, ӧ ӧ.

і

і ӧ .

˲

(і ӧ, ӧ ӧ, ӧӧ ӧ)

ӧ, ӧ,

- ӧ, ӧ.

ӧ ӧ, ӧ,

- ӧ, ӧ.

ӧ ӧ, ӧ,

- ӧ, ӧ.

ӧ ӧ, ӧ,

- ӧ, ӧ.

ӧ , ,

- , .

ӧ ӧ, ӧ,

- ӧ, ӧ.

ӧ, ӧ,

- ӧ, ӧ.

ӧ ӧ, ӧ,

- ӧ, ӧ.

ӧ ӧ , ,

- , .

, ,

- , .

, ,

- , .

ӧ, ӧ,

і- ӧ, ӧ.

ӧ ӧӧ, ӧ ӧ . ӧ ӧ ӧ.

˻

ӧ ӧ, .

і .

ӧ

ӧ .

Ӧ

ӧ ӧ, ӧ

ӧ ӧ.

ӧ ӧ ӧ

ӧ ӧ.

˲ (ӧӧ ӧ)

ӧ ,

ӧ ӧ, .

і,

і.

Ӧ

ӧ , ,

ӧ .

і ,

ӧ.

˲

ӧ ,

ӧ ,

ӧ ӧ

.

ӧ ӧ ӧӧ . ӧ. - ӧӧ ӧ.

- ()

ӧ ӧ,

ӧ ӧ.

ӧ ӧ

ӧ ӧ.

ӧ ӧ, ӧ, ӧ ӧ.

˻

- і ӧ

ӧі ӧ.

ӧ

ӧ і .

ӧ , ӧ

ӧ ӧ.

ӧ

ӧӧ ӧ.

ӧ ӧіӧ

ӧ .

ӧ

.

ӧ ӧ ӧ

ӧӧ і,

ӧ ӧ

і.

Ӧ

, ,

ӧӧ,

, , ӧӧ

ӧ і ӧ.

ӧ, ӧ . ӧ ӧӧ іӧ .

˻

ӧ ,

.

- ӧ ӧ

ӧ і.

-

,

ӧ.

і ӧ ӧ

ӧ ӧ.

ӧӧ ӧӧ :

ӧ .

ӧ,

ӧ.

ǰ ˲

, ӧ ӧ!

ӧ.

ӧ ӧ .

ӧ ӧ.

ӧ ӧ ?

ӧӧ ӧ.

і ӧ,

ӧ?

ӧ, ӧ ӧ ӧ ӧ . , - ӧ ӧ ӧ. ӧ ӧӧ.

˻

ӧ ӧ ӧ.

ӧ ӧ ӧ.

, -

ӧ .

ӧ

ӧ ,

ӧ

ӧ.

ӧӧӧӧ ӧ

ӧ ӧ,

ӧ ӧ і

.

Ӧ ӧӧ ӧӧӧ. ӧ ӧӧ. ӧ ӧ -ӧ ӧ ӧ. ӧӧ ӧӧ.

Ӧ

ӧ ӧ?

ӧ?

ӧ ӧ ?

ӧ ӧ ӧ

ӧ ?

˻

ӧӧ ӧӧ .

-.

ӧі ӧ, ӧ

ӧ .

ӧ.

ӧ ӧ

ӧі .

ӧ і

.

ǰ ˲ (ӧ ӧ ӧӧ)

, ӧ! ӧ ӧі

ӧ ӧ.

ӧ,

ӧ.

ӧ ӧ ӧ ӧӧ, ӧ — ӧ ӧ, ӧ іӧ.

¾ (ӧ ӧ ӧ)

, , ,

ӧ .

,

ӧ .

ǰ ˲

ӧ ӧ

.

ӧ і ӧ

ӧ ӧ . (ӧ ӧ ӧ ӧ.)

-

ӧ, ӧ

ӧӧ:

ӧӧ

ӧ .

ǰ ˲

і ӧ

ӧ.

ӧ,

ӧ ӧ. (ӧ ӧ.)

¾ (-)

, ӧ ,

ӧ.

- ӧ

ӧ ӧ.

ӧ ӧ ,

іӧ .

ӧ ,

. (ӧ ӧ)

ӧ , ,

і ?

ӧ ,

ӧ .

Ӧ (ӧӧ ӧӧ)

, ӧ... ӧ ?

ӧ.

ӧӧ ,

.

, ... ӧ?

ӧ ӧ.

і ӧ ӧ

ӧ.

¾

ӧ, ӧ,

:

і, ӧ ӧӧ

ӧ ӧ.

˻

ӧ ӧ

ӧ і,

ӧ і ,

Ӧӧ і.

¾ (ӧ ӧӧ)

, ӧ ,

ӧ ,

ӧ

ӧ .

ӧ ӧ ӧ. ӧ ӧӧ .

˲ (ӧӧ)

ӧ .

.

і .

ӧ ӧ !

- (ӧ ӧӧӧ)

ӧ ӧі ?

ӧ .

ӧӧ

ӧ ӧ.

¾

ӧ ӧ, ӧ

ӧ і.

ӧ

ӧ .

ǰ ˲

ӧ , ӧ ӧӧ,

і ӧ :

ӧ

!

ӧ ӧ

˻

ӧ-ӧ

ӧ .

ӧ, ӧ

ӧ ӧ .

і , і ,

і.

- ӧӧ

.

ӧӧ ӧ

.

ӧ

ӧ .

,

ӧ і .

ӧ ӧ,

ӧі .

˲

(ӧӧ ӧ ӧі ӧ)

ӧ ӧ ӧі,

Ӧі .

ӧі ӧӧ,

Ӧі ӧӧ,

ӧ ӧі,

ӧ ӧӧ.

- ӧ ӧ

і ӧ.

-

і ӧ.

ӧ ӧ

ӧ.

Ӧӧ-ӧӧ ӧ

ӧӧ.

ӧ

Ӧі ӧ,

ӧ

ӧ!..

(ӧ ӧ ӧ.)

,  . "ǰ ˲" - .

1919 .

Google: